History driven by technology

19.08.2023
News

Jeżeli posiadają Państwo stare fotografie, inne materiały lub znają ciekawe historie związane z obiektem prosimy o kontakt.

Contact us

Please enter a valid e-mail address
Enter your message
Address:
Milczańska 2
Poznań

Dear Sir or Madam

If you have old photos or other materials regarding the Wind Turbine - please contact us by email - kontakt@turbinawietrzna.pl