Aktualności

19.08.2023
Aktualności

Jeżeli posiadają Państwo stare fotografie, inne materiały lub znają ciekawe historie związane z obiektem prosimy o kontakt.

17.08.2023
Renowacja

W tym roku planujemy wystąpić o dotację związaną z ostatnim elementem widocznej konstrukcji tj. turbiną wiatrową i jej mechanizmem. Znaczna część przekładni oraz mechanizmów wewnętrznych zostały już odnowione w 2022 roku, jednak przywrócenie obiektu do pełnej sprawności wymaga renowacji i częściowego odtworzenia turbiny wiatrowej, której oryginalnej części są wciąż w naszym posiadaniu. Brakuje niestety kilku informacji technicznych, które wydają się szczególnie ważne ze względu na chęć przywrócenia m.in. możliwie pierwotnego mechanizmu sterowania prędkością, ogona sterującego oraz blokady ruchu turbiny.

Znaczną część z ww. brakujących informacji spróbowaliśmy uzupełnić dzięki uprzejmości właścicieli innych podobnych obiektów takich jak Turbina z miejscowości Zgon na Mazurach oraz w szczególności Bad Grönenbach w Niemczech. Praca w toku.

05.12.2022
Renowacja

W mijającym roku 2022 wykonano naprawę zdegradowanych poprzez działania WWII oraz pogodę wypełnień pomiędzy cegłami a także przemurowano fragment konstrukcji. Naprawiono oraz uzupełniono również przeszklenia, przywracając im pierwotny wygląd z roku budowy. Najważniejszą jednak częścią prac była renowacja elementów konstrukcji stalowego zbiornika na wodę znajdującego się na szczycie murowanej wieży. Dodatkowo odtworzono przy zachowaniu pierwotnych elementów konstrukcji kratownicę stalową, która zamocowana wewnątrz ww. zbiornika na swoim szczycie posiada zabytkowy mechanizm to montażu oraz przekazywania napędu od poruszanej siłą wiatru turbiny. Ze względu na złożoność prac - projekt odtworzeniowy oraz renowację zachowanych elementów turbiny wiatrowej ze szczytu wieży - obecne prace zostaną wstrzymane na jeden rok. Powrócimy z wnioskiem o dotację z końcem 2023 roku.

03.08.2022
Renowacja

W chwili obecnej trwają prace nad oceną możliwości przywrócenia pełnej funkcjonalności mechanizmom turbiny wietrznej. Prace dotyczą w szczególności możliwości wykonania renowacji kratownicy stalowej z zachowaniem/ zwiększeniem jej wytrzymałości. Cel główny to pełna renowacja obiektu i zachowanie jego w dobrym stanie na kolejne co najmniej 100 lat.

Zbiornik na smar do przekładni turbinyUszkodzona piasta turbiny - pomiar deformacjiRenowacja elementu łożyska podstawowego turbinyWymiarowanie i renowacja kratownicy stalowej podtrzymującej turbinę

 

03.05.2022
Renowacja

W dniu 26 kwietnia 2022 r., miejscy radni poinformowali o przyznaniu dotacji na renowację zabytków, w tym kwoty 150 tys. zł na kontynuację prac przy zabytkowej turbinie wietrznej przy ul. Milczańskiej 2. Dziękujemy !

W tym roku planowane jest dokończenie prac murowanej elewacji zewnętrznej. Jest to niewątpliwie najtrudniejszy etap prac ze względu na to, że konstrukcja ceglana jest mocno spękana, fragmenty muru nie są spójne. W roku 2022 zaplanowano uzupełnienie ww. ubytków oraz przemurowanie znacznego fragmentu konstrukcji z ponownym wykorzystaniem pierwotnych cegieł. Równolegle, trwają prace renowacyjne przy konstrukcji zbiornika oraz kratownicowej wieży stalowej. Zgodnie z założeniem Właściciela prowadzona renowacja pozwoli w przyszłości zamontować turbinę wiatrową i tym samym odtworzyć wygląd oraz funkcjonalność obiektu stawiając go wśród innych ciekawych zabytków naszego miasta.

12.10.2021
Renowacja

W dniu dzisiejszym, po ponad 100 latach, została zdemontowana konstrukcja zbiornika oraz kratownicy ze szczytu wieży. Konstrukcje zostały uszkodzone w wyniku długotrwałego oddziaływania czynników atmosferycznych a także działań wojennych co groziło katastrofą budowlaną. W chwili obecnej jest kontynuowany drugi etap prac renowacyjnych polegający na naprawie kolejnych warstw murowanej elewacji oraz stabilizacji obiektu.

 

30.09.2021
Aktualności

Historię obiektu oraz założenia prac renowacyjnych zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji poświęconej zabytkom Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC). Konferencja tym razem odbyła się online. 

29.09.2021
Aktualności

Historię obiektu oraz założenia prac renowacyjnych zaprezentowano podczas konferencji: „Architektura Miast” Architektura przemysłowa/architektura poprzemysłowa w XIX i XX wieku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

13.05.2021
Renowacja

Rada Miasta Poznania zdecydowała o przyznaniu finansowania na wykonanie kolejnego (2) etapu renowacji obiektu.

"Dotacja w wysokości 105.000 zł pozwoli na kontynuację prac przywracających świetność szczególnemu obiektowi, jakim jest historyczny wiatrak (turbina wietrzna) z 1910 roku, który stoi przy ul. Milczańskiej 2. To jedyny taki obiekt na terenie Poznania. Tegoroczne wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie wykonania wzmocnień konstrukcyjnych tego zabytku" 

Dziękujemy!

26.10.2020
Renowacja

Odbyło się spotkanie ws. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach dotacji miasta Poznania wg umowy 10/BMKZ/2020. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, inwestora oraz wykonawcy. W etapie pierwszym wykonano renowację oraz wzmocnienie fragmentu konstrukcji murowanej części fundamentowej.

 

06.10.2020
Renowacja

Odbyło się spotkanie ws. kontroli z postępów prac. Brali w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, inwestora oraz wykonawcy. Dobrano kolorystykę oraz ziarnistość spoin między cegłami. Potwierdzono także dalszy harmonogram prac.

12.09.2020
Renowacja

W tracie prac związanych z poszerzeniem ulicy podjęto skuteczną próbę odzyskania kluczowych elementów pierwotnej instalacji wodnej. Służyły one punktowemu poborowi wody w celu napełnienia zbiornika obiektu. Źródło wody było wystarczające przez kolejne 60 lat od powstania obiektu. Odkopano wszystkie elementy, które jako rozwiązanie przypominają współcześnie stosowane igłofiltry, zawierają jednak ciekawe rozwiązania mechaniczne.

09.05.2020
Renowacja

Urząd Miasta Poznania podjął uchwałę nr uchwałę PU 535/20 w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przyznając dotację w wysokości 60.000zł na wykonanie I etapu dotyczącego m.in. renowacji fragmentu konstrukcji murowanej i fundamentu.

20.04.2020
Aktualności

Została wydana pozycja książkowa z serii Kronika Miasta Poznania – "Inżynierowie" 1/2020. W jednym z rozdziałów opisano historię obiektu, zachęcamy do zakupu na stronach wydawnictwa.

28.01.2020
Aktualności

Przyjęto referat naukowy pt. ang. „Reconstruction of a Masonry Windmill Tower with a Multi-Blade Wind Turbine, Steel Reservoir and Water Supply System” do prezentacji podczas prestiżowej konferencji naukowej zatytułowanej ang. The International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC), która odbędzie się w Barcelonie w roku 2021.

20.01.2020
Aktualności

Obrona pracy inżynierskiej pt. „Projekt rekonstrukcji zabytkowej turbiny wietrznej” J.Dybizbański, J.Leszkiewicz; promotor: dr inż. Piotr Sielicki (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Kierunek: Budownictwo) dotyczącej m.in. odtworzenia pełnej, pierwotnej geometrii obiektu.

22.09.2019
Aktualności

Prezentacja założeń konstrukcyjnych oraz rozwiązań technologicznych, zatytułowana „Wiatrak turbina wietrzna w Poznaniu, historia i koncepcja renowacji obiektu” podczas V Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.

27.02.2019
Aktualności

Odnalezienie i wydobycie jednego z kluczowych elementów pierwotnej instalacji, tj. pompy wodnej z początku XX wieku.